0938958295

Lõi lọc bụi khí khô

Lõi lọc bụi khí khô được sử dụng giấy lọc không khí tuyệt vời, diện tích lọc lớn hơn, sức kháng thấp.

Ngày đăng: 24-12-2015

1,591 lượt xem

Lõi lọc bụi khí khô

Lõi lọc bụi khí khô các hiệu ứng lọc là trên 99,99% đối với các hạt 5.0 ~ 20μm 

Lõi lọc bụi khí khô được sử dụng giấy lọc không khí tuyệt vời, diện tích lọc lớn hơn, sức kháng thấp. 

Kiểu mẫu

Lưu lượng khí (m³ / min)

Hiệu quả (%)

Áp hạ xuống ban đầu

Φ324x660

30 ~ 40

≥95 ~ 99,9 
@ 0.5 ~ 20μm

≤0.00016 ~ 0.01MPa

Φ324x1000

40 ~ 60

Φ352x660

40 ~ 60

Φ352x1000

60 ~ 80

Φ406x660

60 ~ 80

Φ406x1000

80 ~ 100

Ứng dụng

Lõi lọc bụi khí khô chủ yếu được sử dụng như bộ lọc thô cho hiệu quả cao, cũng như thu thập và lọc bụi cho hệ thống làm sạch khí.

 

Thông số tham khảo

Kích thước (mm)

Thông lượng khí (m3 / min)

Lọc độ mịn (mm)

Hiệu ứng lọc (%)

Áp suất chênh lệch thiết kế (MPa)

Nhiệt độ (° C)

Áp suất ban đầu (MPa)

Φ202 × 330

10 ~ 15

5.0 ~ 20

≥95 ~ 99,9

≤0.08

≤60

≤0.00016 ~ 0.01

Φ202 × 500

15 ~ 25

Φ202 × 660

25 ~ 30

Φ202 × 1000

30 ~ 50

Φ324 × 330

15 ~ 20

Φ324 × 500

20 ~ 30

Φ324 × 660

30 ~ 40

Φ324 × 1000

40 ~ 60

Φ352 × 330

20 ~ 30

Φ352 × 500

30 ~ 40

Φ352 × 660

40 ~ 60

Φ352 × 1000

60 ~ 80

Φ405 × 330

30 ~ 40

Φ405 × 500

40 ~ 60

Φ405 × 660

60 ~ 80

Φ405 × 1000

80 ~ 100

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm lọc đông châu

lõi lọc khí công nghiệp