0938958295

Túi lọc bụi khí, tro bay ở nồi hơi đốt than

Túi lọc bụi khí, tro bay ở nồi hơi đốt than tăng cường thi gom các chất dioxin, furan và các chất gây ô nhiễm làm giàu hạt khác

Ngày đăng: 20-07-2017

1,615 lượt xem

Với sự phát thải từ các nhà máy xử lý chất thải hiện đại phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, việc khí thải thông qua túi lọc ePTFE trong các bộ lọc khí thải có thể giúp đảm bảo các nhà khai thác có thể duy trì lượng khí thải quy trình thấp hơn các giới hạn quy định.

Túi lọc bụi khí, tro bay ở nồi hơi đốt than tăng cường thi gom các chất dioxin, furan và các chất gây ô nhiễm làm giàu hạt khác

Quản lý bánh bụi tối ưu để kiểm soát khí thải axit

Khả năng xử lý bụi dính / ẩm cao hơn

Độ bền của các điều kiện khí hóa học

Túi lọc bụi khí, tro bay ở nồi hơi đốt than ít yêu cầu thay đổi túi khi đi vào sử dụng.

Khả năng cải thiện cho quá trình phục hồi khó chịu

Túi lọc bụi khí, tro bay ở nồi hơi đốt than áp suất chênh lệch túi không đổi

Mở rộng tuổi thọ sử dụng của túi lọc.

Giảm chế độ làm sạch

Giảm chi phí bảo trì

Túi lọc bụi khí, tro bay ở nồi hơi đốt than tạo lưu lượng không khí cao hơn

Các ứng dụng

Dưới đây là một số ít quy trình điển hình yêu cầu ứng dụng lọc trong ngành công nghiệp phát điện:

Sinh khối

Lâm sàng

Nồi hơi đốt bằng than

Xử lý chất thải nguy hiểm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm lọc đông châu

lõi lọc khí công nghiệp